Theses 

Funkční model výtahu s inteligentním ovládáním – Bc. Antonín Moravec

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Process Control

Bc. Antonín Moravec

Bachelor's thesis

Funkční model výtahu s inteligentním ovládáním

Functional model of the lift with intelligent control

Abstract: Práce je věnována sestavení funkčního modelu výtahu pro obsluhu čtyř podlaží se sběrným řízením směrem dolů. Řídicí systém modelu je realizován na bázi mikrokontroléru Atmel AVR (řady ATMega) a naprogramován v programovacím prostředí Bascom AVR. Součástí práce je i obecné seznámení s výtahovou technikou a některými součástkami použitými v modelu.

Abstract: The work is dedicated to constructing a functional model of the lift for servicing four floors with collection management downwards. The control system model is implemented based on Atmel AVR microcontroller (ATMega series) and programmed in Bascom AVR programming environment. The work also includes a general introduction to the elevator equipment and some of the components used on the model.

Keywords: Výtahová technika, model výtahu, mikroprocesor, zdvihací zařízení

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Libor Kupka, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=23661 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

The right form of listing the thesis as a source quoted

Moravec, Antonín. Funkční model výtahu s inteligentním ovládáním. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 23:28, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz