Theses 

Funkční model výtahu s inteligentním ovládáním – Bc. Antonín Moravec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / odbor:
Information Technology / Process Control

Bc. Antonín Moravec

Bachelor's thesis

Funkční model výtahu s inteligentním ovládáním

Functional model of the lift with intelligent control

Anotácia: Práce je věnována sestavení funkčního modelu výtahu pro obsluhu čtyř podlaží se sběrným řízením směrem dolů. Řídicí systém modelu je realizován na bázi mikrokontroléru Atmel AVR (řady ATMega) a naprogramován v programovacím prostředí Bascom AVR. Součástí práce je i obecné seznámení s výtahovou technikou a některými součástkami použitými v modelu.

Abstract: The work is dedicated to constructing a functional model of the lift for servicing four floors with collection management downwards. The control system model is implemented based on Atmel AVR microcontroller (ATMega series) and programmed in Bascom AVR programming environment. The work also includes a general introduction to the elevator equipment and some of the components used on the model.

Kľúčové slová: Výtahová technika, model výtahu, mikroprocesor, zdvihací zařízení

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Libor Kupka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=23661 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jak správně citovat práci

Moravec, Antonín. Funkční model výtahu s inteligentním ovládáním. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 21:11, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz