Bc. Jana Hrčková

Bachelor's thesis

The influence of computer games on English language proficiency

The influence of computer games on English language proficiency
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem počítačových her na úroveň anglického jazyka a jeho osvojování. V teoretické části nejdříve popíši teoriíi akvizice cizího jazyka, motivace a spontánního učení. V druhé části se dále zabývám popisem počítačových her a jejich sociálních aspektů, které mají velký vliv na osvojení cizího jazyka. Teoretická část je zakončena diskuzí o nedávných výzkumech na téma počítačových …more
Abstract:
This bachelor’s thesis addresses the topic of computer gaming and its influence on the English Language and its acquisition. In the first theoretical section I deal with theories of second language acquisition, motivation and incidental learning. Autonomous learning and the Computer Assisted Language Learning are also discussed. In the second part I address theory, I describe various types of computer …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Tamara Váňová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta