Bc. Barbora Procházková

Master's thesis

Secesní architektura v hodinách estetické výchovy

Art Nouveau Architecture in Lessons of Aesthetic Education
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje tématu začlenění architektury do výuky estetické výchovy na středních školách. Práce předkládá návrh lekcí zaměřených na výuku secesní architektury. Náplně lekcí jsou koncipovány tak, aby byla propojena teorie s tvůrčí činností. Metodické listy jsou primárně určeny pro střední školy a gymnázia v Brně a blízkém okolí, neboť součástí bloku výukových lekcí jsou exkurze do ulic …viac
Abstract:
The diploma thesis is focused on the topic of integration of architecture within aesthetic education at secondary schools. The thesis presents a design of lessons aimed at teaching Art Nouveau architecture. The intention of lessons is to link theory and creative activities. Methodological sheets are especially intended for secondary and grammar schools in Brno and its surroundings, as some lessons …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Martina Želazková
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta