Mgr. Rostislav Michálek

Rigorózní práce

Správní delikty na úseku bezpečnosti silničního provozu

Administrative delicts within the section of road traffic safety
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou správních deliktů na úseku bezpečnosti silničního provozu, jejichž úprava je obsažena v mnoha zákonech, nejvíce v zákoně č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Cílem je popsat a analyzovat platnou právní úpravu na daném úseku a vyložit její smysl za pomocí judikatury českých i zahraničních soudů. Práce je zaměřena na řešení aktuálních otázek správní praxe, se kterými …více
Abstract:
The dissertation work deals with the problems of executive delicts within the section of road traffic safety, which enactment is included in many laws, mostly in law n. 361/2000 of road traffic. The aim of this work is to describe, analyse and explain meaning of valid enactment of given section with the aid of judicature of both Czech and foreign courts. The work concentrates on solution of actual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2013
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D., JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta