Bc. Anna Polášková

Bachelor's thesis

Jazyk mezi námi (soubor publicistických interview pro Magazín DNES + TV)

The language among us (a collection of interviews for Magazín DNES + TV)
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá tématem jazykové kultury v českém prostředí. Autorka prostřednictvím pěti publicistických interview vedených s osobami s jazykovou kulturou profesně či odborně spjatými (převážně jazykovědci) představí dílčí otázky jazykové kultury. Interview budou směřována do Magazínu DNES + TV, přílohy deníku Mladá fronta DNES. V úvodní teoretické části autorka na základě odborné literatury …viac
Abstract:
This work examines language culture in the Czech environment. Author will present particular questions of language culture by means of interviews with five people, whose profession or area of expertise is linked with language culture (predominantly linguists). Interviews will be purposed for publication in Magazín DNES + TV, supplement to the journal Mladá fronta DNES. In the theoretical part, author …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií