Jana PTÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Galerijní animace jako prostředek k práci s prostorem

Animations in gallery as a medium of working with space
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá metodou galerijní animace jako metodou zprostředkování výtvarného umění. V této bakalářské práci je však galerijní animace využíta jako metoda zprostředkování architektonického prostoru. První část bakalářské práce vymezuje pojmy galerie a její historii, galerijní či muzejní pedagogiku a hledá rozdíly v označení institucí. Práce vysvětluje galerijní animaci, která je zde …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with gallery animation as the form of art mediation, but in this work the main theme is gallery animation as the architectural space mediation. The first section defines the concept of the gallery and its history, defines gallery and museum pedagogy and finds differences in these institutions. The work explains gallery animation, which is included in the theoretical and practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miloš Makovský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PTÁČKOVÁ, Jana. Galerijní animace jako prostředek k práci s prostorem. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta