Barbora Rušikvasová

Bakalářská práce

Moderní marketingová komunikace cestovních kanceláří a cestovních agentur

Modern Marketing Communication of Tour Operators and Travel Agencies
Anotace:
Práce se celkem skládá ze tří částí, teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část se zaměřuje na vymezení pojmů: cestovní ruch, cestovní kancelář, cestovní agentura, marketing, marketingová komunikace, marketingové komunikační prostředky. Analytická část se zaměřuje na průzkum používání moderních komunikačních prostředků v cestovních kancelářích a cestovních agenturách. Analýza je provedená na …více
Abstract:
The thesis is totally consisted of three parts, theoretical, analytical and proposal. Theoretical part is concerned about characterizing of followings definitions: tourism, tour operator, travel agent, marketing, marketing communication, marketing media. Analytical part is concerned about survey of using modern communication media in tour operators and travel agencies. Analysis is created based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Sysel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze