Mgr. Vojtěch Juřík

Master's thesis

Vliv formy 3D zobrazení na kognitivní zpracování geografických dat

The Influence of 3D Visualization on Cognitive Processing of Geographic Data Depiction
Abstract:
Využívání virtuálních prostředí v oblasti interakce člověk-počítač je díky rozvoji moderních technologií na vzestupu. Virtuální rozhraní mohou být reprezentována interaktivní formou 3D geografické vizualizace. V této práci jsou shrnuty poznatky o současných 3D technologiích s ohledem na dosavadní teorie vizuální percepce. Dále je v empirické části srovnáno binokulární reálné 3D zobrazení, které je …more
Abstract:
The use of virtual environments in the field of human-computer interaction is growing due to the development of modern technologies. Virtual interfaces can be represented by the interactive 3D geographical visualizations. In this work, contemporary 3D technologies are described with respect to the theories of visual perception. Further in the empirical part, the binocular Real 3D visualization provided …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta