Bc. Jiří Týle

Master's thesis

Komparace postojů a míry aktivity států při řešení Velké hospodářské krize a krize 2008 - 2010

The Comparison of Attitudes and of the Degree of Activity of the States towards the Solution of the Great Depression and of the Great Recession
Abstract:
Ekonomická krize z let 2008 – 2010 znamenala skutečný test pro současnou globalizovanou světovou společnost. Při jejím vzniku byla často srovnávána s největší ekonomickou katastrofou v dějinách, Velkou hospodářskou krizí, kdy se státy v případě jejího řešení staraly pouze sami o sebe. Magisterská práce na téma „Komparace postojů a míry aktivity států při řešení Velké hospodářské krize a Krize 2008 …more
Abstract:
The economic crisis 2008 - 2010 meant a real test for the present-day globalized society. At its birth it was often compared with the largest economic catastrophe in the history - The Great Depression, when the states, in the case of its solution, cared only about themselves. This master's thesis“The Comparison of Attitudes and of the Degree of Activity of the States towards the Solution of the Great …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2012
  • Supervisor: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií