Bc. Michaela Drdová

Diplomová práce

Marketingový plán vybrané organizace

Marketing plan of certain organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá strategickým procesem marketingového plánování. V práci se autorka postupně rozebírá aspekty, které mají vliv na tvorbu operativního komunikačního plánu. Marketingové plánování a dále pak stanovení samotného komunikačního plánu je výsledkem dlouhodobého procesu, který má základ v podnikové misi a vizi. Do plánování vstupuje množství analýz, jež nám zpřesňují pohled na možnosti …více
Abstract:
The thesis deals with the strategic marketing planning process. The author considers all aspects that have an influence on the creation of the operational communication plan. Marketing planning and the determination of the communication plan is the result of a long process based on the corporate mission and vision. A large amount of analyses are a key aspect of planning. Those analyses focus view on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace