Bc. Valeriya Kuchuk

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix produktu SNICKERS

The Marketing Communication MIX for Product SNICKERS
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je marketingový komunikační mix produktu SNICKERS® společnosti Mars Incorporated©. Cílem práce je analýza dosavadního marketingového komunikačního mixu daného produktu, na jejímž základě se navrhuje projekt na zlepšení komunikačního mixu. Práce zaměřena na Ruský a Český trh. V teoretické části popsána veškera teorie, která souvisí s danou problematikou. Praktická část …more
Abstract:
This thesis is based on marketing communication mix of SNICKERS® product from Mars Incorporated©. The main aim of this study is to analyze an existing marketing mix of the product. The next target of this thesis is to create a new or modified marketing communication mix. This work is made on the base of Russian and Czech markets. Theoretical part consists of information from the professional literature …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: Ing. Miloslav Vaňák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní