Jan Melena

Master's thesis

Využití nástroje Bitbucket a platformy Amazon Web Services pro Continuous Integration, Delivery a Deployment aplikací

Continuous Integration, Delivery and Deployment of applications using Bitbucket and Amazon Web Services
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na navržení metodiky pro zavedení Continuous Intergration, Delivery a Deployment procesu s využitím nástroje Bitbucket společně se službami Amazon S3 a CloudFront na platformě Amazon Web Services.Nejdříve je v práci provedena komentovaná rešerše odborných zdrojů. Následují části věnované vymezení DevOps pojmu, popisu nástroje Bitbucket a platformy Amazon Web Services se …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on designing a methodology for the implementation of Continuous Intergration, Delivery and Deployment using Bitbucket tool together with services Amazon S3 and CloudFront on the Amazon Web Services platform.First, a search of sources was conducted based on topic of the thesis. After that, sections are focused on the definition of DevOps, a description of Bitbucket, and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 10. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2020
  • Supervisor: Jana Fortinová
  • Reader: Pavel Daněk

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79864