Mariana Hrdinová

Bakalářská práce

Sociální práce ve zdravotnictví z pohledu zdravotně sociálního pracovníka

Social Work in Health Care from the Perspective of Health Care Social Worker
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá sociální prací ve zdravotnictví z pohledu zdravotně sociálního pracovníka. Konkrétně je cílem práce zjistit, jak zdravotně sociální pracovník vnímá svou práci a spolupráci s ostatními zdravotníky v rámci multidisciplinárního zdravotnického týmu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zabývá obecně zdravotně sociální …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with social work in health care from the perspective of health care social worker. Specifically, this thesis aims to find out how health care social worker perceives his work and cooperation with other health care professional within the multidisciplinary health care team. This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with social work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Vaško

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrdinová, Mariana. Sociální práce ve zdravotnictví z pohledu zdravotně sociálního pracovníka. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe