Monika Navrátilová, DiS.

Bakalářská práce

Zdravotně sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu v domácí hospicové péči

Health and Social Worker as Part of a Multidisciplinary Team in Home Hospice Care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá identifikací zdravotně sociálního pracovníka jako člena multidisciplinárního týmu domácí hospicové péče. Cílem práce je představit na základě odborné literatury efektivní komplexní paliativní péči poskytovanou v domácí hospicové péči klientům v terminálním stádiu onemocnění. Zprostředkována je významná úloha zdravotně sociálního pracovníka, jako člena multidisciplinárního …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the identification of a health and social worker as a member of a multidisciplinary home hospice care team. The aim of the thesis is to present based on professional literature effective comprehensive palliative care provided in home hospice care to clients in the terminal stage of the disease. The important role of the health and social worker, as a member of a multidisciplinary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Navrátilová, Monika. Zdravotně sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu v domácí hospicové péči. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe