Kateřina Ronešová

Bachelor's thesis

Cestovní ruch v rámci EU

Tourism in the EU
Abstract:
RONEŠOVÁ, K. Cestovní ruch v rámci EU. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2017. 48 stran. Bakalářská práce na téma Cestovní ruch v rámci EU je zaměřena zejména na příjezdový cestovní ruch a vliv migračních vln na cestovní ruch v Řecku. Teoretická část práce se zaměřuje na cestovní ruch a Evropskou unii, a to především na formy a druhy cestovního ruchu a na vztah Evropské unie k cestovnímu …more
Abstract:
RONEŠOVÁ, K. Tourism Policy in the European Union. [Bachelor Dissertation] Institute of Hospitality Management. Prague: 2017. 48 pages. The degree thesis titled Tourist industry within the EU is focused especially on incoming tourism and impact of migration waves on tourism in Greece. The theoretical part of the thesis is dedicated to tourism and the European Union, namely to forms and types of tourism …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in Czech)