Denisa URBÁNSZKÁ

Diplomová práce

Rozdíly v integraci romských žáků navštěvujících a nenavštěvujících předškolní přípravné zařízení do ZŠ.

Differences in the integration of children from the Gypsy community between attendees and non-attendees of preparatory school.
Anotace:
Tématem této diplomové práce jsou rozdíly v integraci romských žáků navštěvujících a nenavštěvujících předškolní zařízení do ZŠ. Zaměřili jsme se na základní školy v Ústeckém kraji, kam chodí vyšší procento romských žáků ze sociálně vyloučených lokalit. Cílem této diplomové práce je zjistit, zda předchozí navštěvování předškolního zařízení pomáhá snížit sociální handicap těchto dětí, napomáhá k úspěšnější …více
Abstract:
The topic of this thesis is differences in integration of Romany students attending or not attending a preschool education facility. We have focused on Ústí nad Labem Region elementary schools that a higher percentage of Romany students from socially excluded localities attend. The goal of this thesis is to find out whether the attendance of a preschool education facility helps to diminish social handicap …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D. MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBÁNSZKÁ, Denisa. Rozdíly v integraci romských žáků navštěvujících a nenavštěvujících předškolní přípravné zařízení do ZŠ.. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta