Bc. Petra Lompejová

Diplomová práce

Prohlášení o majetku

Property Declaration
Anotace:
Tato práce se zabývá především institutem prohlášení o majetku zakotveném v občanském soudním řádu. Vedle toho zpracovává i související činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí. Neúčinnost spojená s prohlášením o majetku je zde porovnána s institutem odporovatelnosti podle občanského zákoníku a insolvenčního zákona a s generálním inhibitoriem podle exekučního řádu. Konec práce je věnován analýze …více
Abstract:
This work deals mainly with Property Declaration grounded in the Code of Civil Procedure. In addition, describes activities of court before ordering enforcement. Inefficiency of legal acts associated with Property Declaration is compared with defeasible acts under the Civil Code and Insolvency Act and with Disposal of Property under Enforcement Order. The end of the work is devoted to analysis of enforcement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta