Helena Urbánková

Doctoral thesis

Zavedení a použití metody genomické microarray (array CGH) u hematologických malignit

Array Comparative Genomic Hybridization Studies of Hematological Malignancies
Abstract:
A new molecular cytogenetic method called array CGH, has been recently developed and increasingly used to investigate genetic profiles of malignant disorders. In contrast to conventional CGH using metaphase spreads for hybridization, array CGH employed BAC/PAC or oligonucleotide platforms with a much higher resolution that nowadays reached a fewkb
Abstract:
Nová molekulárně cytogenetická metoda, nazvaná arrayCGH, byla vyvinuta teprve v nedávné době, ale stále více se uplatňuje ve výzkumu molekulárně genetické podstaty maligních onemocnění. Na rozdíl od metody CGH, která detekuje genomické aberace na metafázních chromosomech, dosahuje array CGH využívající k hybridizaci BAC/PAC nebo oligonukleotidových čipů mnohem vyššího rozlišení, až několikkb
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2010
  • Vedúci: Marie Jarošová
  • Oponent: Radim Brdička, Petr Kuglík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.