Bc. Jana Pšenicová

Bachelor's thesis

Výběr nových zaměstnanců a rozvoj lídrů budoucí generace

The Recruitment of New Employees and the Development of Next Generation Leaders
Abstract:
Každá organizace, která chce dosahovat trvale dobrých výsledků, mít výjimečné postavení na trhu a vykazovat růst, si musí uvědomit, že za všemi firemními procesy, postupy i úspěchy stojí lidé. Lidé, kteří vymýšlejí firemní strategie, reklamní kampaně, vyjednávají výhodné podmínky a ceny dodavatelů, vyřizují reklamace, skladují tisíce produktových položek či prodávají a dodávají zboží a služby cílovým …more
Abstract:
Any organization that wants to achieve consistently good results and have a great market position must realize that the main differentiation from competitors is people. People who devise strategy, advertisement, negotiate advantageous rates from suppliers, deal with complaints or sell products to target customers. It is them who create added value and the reason why a customer decides to cooperate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Helena Pleskotová
  • Reader: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance