Šárka SÁDLOVÁ

Bakalářská práce

Analýza cestovního ruchu v okrese Litoměřice se zaměřením na ubytovací kapacity

The Analysis of Tourism in the Litoměřice District Focused on Accomodation Capacities
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení prostorového rozmístění ubytovacích kapacit v okrese Litoměřice. Dílčím cílem práce je komparace dat zjištěných z Českého statistického úřadu s daty z vlastní vytvořené databáze. V první části práce byly sledovány přírodní a kulturně historické předpoklady cestovního ruchu na Litoměřicku. Druhá část práce byla věnována analýze ubytovacích kapacit ze získaných dat …více
Abstract:
Main objective of this bachelor thesis is evaluation of accomodation placement in Litoměřicce district. Sub-objectiv in thesis is data comparison between Czech Statistical office and selfmade survey database. First part of thesis was focused on observation of natural, cultural and historical assumptions in Litoměřice district's tourism. The other part was devoted to analyzing of accommodations, from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SÁDLOVÁ, Šárka. Analýza cestovního ruchu v okrese Litoměřice se zaměřením na ubytovací kapacity. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická