Marek Neufus

Diplomová práce

Metodika integrace dat do Google Analytics

The data integration methodology of Google Analytics
Anotace:
Tato diplomová práce vymezuje možnosti zpracování dat aplikací Google Analytics a navrhuje způsob napojení dat z podnikových systémů formou datové integrace. Proces integrace dat do Google Analytics je popsán metodikou, jež je hlavním výstupem diplomové práce. Formalizace navržené metodiky je zajištěna souladem s metodikou MMSP. Motivací pro tuto diplomovou práci je fakt, že v podnikových systémech …více
Abstract:
This diploma thesis describes the data processing capabilities of Google Analytics and suggests how to connect data from enterprise systems via data integration. The process of data integration into Google Analytics is described by the methodology that is the main output of the thesis. Formalization of the proposed methodology is ensured by compliance with the MMSP methodology. The motivation for this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Libor Gála
  • Oponent: Jiří Mařík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75809

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie