Marek Neufus

Master's thesis

Metodika integrace dat do Google Analytics

The data integration methodology of Google Analytics
Abstract:
Tato diplomová práce vymezuje možnosti zpracování dat aplikací Google Analytics a navrhuje způsob napojení dat z podnikových systémů formou datové integrace. Proces integrace dat do Google Analytics je popsán metodikou, jež je hlavním výstupem diplomové práce. Formalizace navržené metodiky je zajištěna souladem s metodikou MMSP. Motivací pro tuto diplomovou práci je fakt, že v podnikových systémech …more
Abstract:
This diploma thesis describes the data processing capabilities of Google Analytics and suggests how to connect data from enterprise systems via data integration. The process of data integration into Google Analytics is described by the methodology that is the main output of the thesis. Formalization of the proposed methodology is ensured by compliance with the MMSP methodology. The motivation for this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2019
  • Supervisor: Libor Gála
  • Reader: Jiří Mařík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75809

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie