Theses 

Logistický systém ve výrobní společnosti - analýza efektivity toku materiálů a výrobků – Bc. Přemysl Rosa

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Přemysl Rosa

Master's thesis

Logistický systém ve výrobní společnosti - analýza efektivity toku materiálů a výrobků

Logistics system in a manufacturing company - material and product flow analysis

Abstract: Tato diplomová práce se věnuje problematice interního logistického řetězce ve výrobní společnosti. Zdůrazňuje nutnost pohledu na logistický řetězec jako celek a využití pozitivních synergických efektů. Praktická část diplomové práce je zaměřena na analýzu hmotných a nehmotných toků v reálné výrobní společnosti z prostředí potravinářském průmyslu. Na základě identifikace problematických oblastí jsou navržena opatření, která si kladou za cíl optimalizaci řízení skladových zásob prostřednictvím metodického přístupu k predikci a zpracování poptávky. Dále jsou navrženy dílčí procesní změny zaměřené na poznání a vyhodnocení výkonosti logistického řetězce.

Abstract: This master thesis elaborates topic of internal supply chain management in manufacturing environment. It stresses importance of a broad approach to supply chain optimization and positive synergic effects. The second part of the thesis concentrates on analysis of information and physical flows in a real manufacturing company from food industry. As an outcome of it, certain areas of current company practices are addressed with a solution to improve their efficiency. In particular forecasting of customer demand and its importance for inventory management. Other solutions for measuring and evaluation of supply chain efficiency are suggested as well.

Keywords: Logistický řetězec, predikce poptávky, řízení zásob, logistické náklady, úroveň zákaznických služeb

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Jiří Amler
  • Reader: JUDr. Josef Novák

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 19:02, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz