Ing. Miroslav ČERVENKA

Doctoral thesis

Distribuované evoluční algoritmy

Distributed Evolutionary Algorithms
Abstract:
This work deals with the idea of parallelisation of evolutionary algorithms with the primary aim to develop a parallel version of the Self-Organising Migrating Algorithm (SOMA).
Abstract:
Dizertační práce se zabývá myšlenkou paralelizace evolučních algoritmů a primárním cílem vyvinout paralelní verzi algoritmu SOMA.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2006
Zverejniť od: 18. 9. 2006
Identifikátor: 4590

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2006
  • Vedúci: doc. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVENKA, Miroslav. Distribuované evoluční algoritmy. Zlín, 2006. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 18. 09. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 9. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Doctoral programme / odbor:
Chemical and Process Engineering / Technical Cybernetics