Ing. Štěpánka Freismuthová

Bachelor's thesis

Finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů

Financial Analysis using Financial Ratios
Abstract:
Cílem této práce je zhodnotit finanční zdraví podniku pomocí poměrových ukazatelů. Analýza je provedena v pětiletém období (2007-2011). Teoretická část se především zaměřuje na zdroje finanční analýzy a metody finanční analýzy, především metodu absolutních a metodu rozdílových ukazatelů. Praktická část obsahuje představení společnosti a konkrétní výpočty poměrových ukazatelů analyzovaného podniku. …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to assess the financial health by using financial ratios. The analysis is performed for five years (2007-2011). The theoretical part mainly focuses on the sources of the financial analysis and financial analysis methods, i.e. the absolute method and the method of financial ratios. The practical part contains a presentation of the company specific calculations and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Reader: Ing. Gabriela Dlasková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní