Bc. et Bc. Martin Drnek

Diplomová práce

Vzdělávání k demokratickému občanství pomocí metod Filozofie pro děti a Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Education for democratic citizenship through methods Philosophy for children and Reading and writing for critical thinking
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání k demokratickému občanství. V první části práce jsou představeny obecné přístupy k občanské výchově, evropský vzdělávací rámec k demokratickému občanství a výsledky mezinárodního srovnání žákovských občanských kompetencí. Uvedené poznatky jsou zasazeny do kontextu českého vzdělávacího systému se snahou identifikovat jeho silné a slabé stránky. Druhá …více
Abstract:
This diploma work is focused on a topic of education for democratic citizenship. First part shows founded approaches to civic education, European framework for democratic citizenship and the results of international research of civic competence. Previous findings are confronted with a context of Czech education system and weak and strong sites of this system are identified. Second part of the diploma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta