Bc. Barbora Křížová

Bakalářská práce

Romská menšina v České republice a její integrace do majoritní společnosti

The Roma Minority in the Czech Republic and its integration into majority society
Anotace:
Bakalářská práce popisuje historii Romů od jejich původního života na území Indie až do současnosti. Další kapitoly pojednávají o tradičním životě, hodnotách a struktuře romské komunity. V práci naleznete i výzkum, který ukazuje pohled majority na minoritu a naopak.
Abstract:
The bachelor describes the history of the Roma from their original life in India until now. Other chapters deal with the traditional life, values and structure of the Roma's community. In the bachelor you can find practical part, which shows majorita's opinion on the minority and vice versa.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Hons

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání