Michaela OBRUSNÍKOVÁ

Master's thesis

Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením

Tertiary education of students with hearing impairment
Anotácia:
Tématem této diplomové práce je terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením. Cílem je analyzovat a specifikovat spolupráci center podpory pro studenty se specifickými potřebami na vysokých školách se studenty se sluchovým postižením a pedagogickými pracovníky, kteří tyto studenty vyučují, a také názor samotných studentů na tyto služby. Teoretická část práce je zaměřena na osoby se sluchovým …viac
Abstract:
The main theme of this thesis is tertiary education of students with hearing impairment. The goal is analysis and specification of the cooperation of support centers for students with special needs at universities with students with hearing impairment and pedagogical staff who teach these students, as well as opinion of students on these services. The theoretical part is focused on people with hearing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Igor Hampl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OBRUSNÍKOVÁ, Michaela. Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta