Michaela OBRUSNÍKOVÁ

Master's thesis

Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením

Tertiary education of students with hearing impairment
Abstract:
Tématem této diplomové práce je terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením. Cílem je analyzovat a specifikovat spolupráci center podpory pro studenty se specifickými potřebami na vysokých školách se studenty se sluchovým postižením a pedagogickými pracovníky, kteří tyto studenty vyučují, a také názor samotných studentů na tyto služby. Teoretická část práce je zaměřena na osoby se sluchovým …more
Abstract:
The main theme of this thesis is tertiary education of students with hearing impairment. The goal is analysis and specification of the cooperation of support centers for students with special needs at universities with students with hearing impairment and pedagogical staff who teach these students, as well as opinion of students on these services. The theoretical part is focused on people with hearing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Igor Hampl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

OBRUSNÍKOVÁ, Michaela. Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta