Ing. Petra Svobodová

Bachelor's thesis

Vítězové a poražení společné zemědělské politiky EU (význam a důsledky lobby v hospodářské politice

Winners and Losers of the Common Agricultural Policy of the EU: Importance and Consequences of Lobbying in Economic Policy
Abstract:
Cílem této práce je identifikovat jednotlivé subjekty a skupiny, na které dopadá společná zemědělská politika EU a analyzovat jejich postavení a možnosti prosadit své zájmy. První část obsahuje vymezení pojmu zájmová skupina. Druhá část je věnována principům a nástrojům společné zemědělské politiky. Poslední část tvoří analýza dopadů společné zemědělské politiky na jednotlivé zájmové skupiny.
Abstract:
The aim of this thesis is to identify subjects and groups that are affected by Common agricultural policy and to analyse their position and possibilities to put their interests through. The first part contains definition of interest group. The second part is dedicated to principles and instruments of Common agricultural policy. In the last part there is an analyse of effects of Common agricultural …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2008
  • Supervisor: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration (4-years) / European Economy, Administrative and Cultural Studies