Ing. Petra Svobodová

Bachelor's thesis

Vítězové a poražení společné zemědělské politiky EU (význam a důsledky lobby v hospodářské politice

Winners and Losers of the Common Agricultural Policy of the EU: Importance and Consequences of Lobbying in Economic Policy
Anotácia:
Cílem této práce je identifikovat jednotlivé subjekty a skupiny, na které dopadá společná zemědělská politika EU a analyzovat jejich postavení a možnosti prosadit své zájmy. První část obsahuje vymezení pojmu zájmová skupina. Druhá část je věnována principům a nástrojům společné zemědělské politiky. Poslední část tvoří analýza dopadů společné zemědělské politiky na jednotlivé zájmové skupiny.
Abstract:
The aim of this thesis is to identify subjects and groups that are affected by Common agricultural policy and to analyse their position and possibilities to put their interests through. The first part contains definition of interest group. The second part is dedicated to principles and instruments of Common agricultural policy. In the last part there is an analyse of effects of Common agricultural …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2008
  • Vedúci: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration (4-years) / European Economy, Administrative and Cultural Studies