Bc. Martin POLÍVKA

Diplomová práce

Potenciál využití experimentální ekonomie pro rozvoj podnikové ekonomiky

neuveden

Potential of Using Experimental Economics for the Development of Business Economy
Anotace:
Práce se zabývá experimentální ekonomií jakožto významným odvětvím současného ekonomického výzkumu. První část je věnována zevrubnému popisu a analýze historie této disciplíny. Druhá je zaměřena na metodologii a metodiku využívání experimentů pro výzkum ekonomického jednání lidí. Součástí tohoto rozboru je rovněž analýza využitelnosti vybraných prvků experimentální metody v některých podnikových činnostech …více
Abstract:
Thesis deals with the topic of experimental economics as an important branch of the current economic research. First part is dedicated to the detailed description and analysis of the history of this discipline. The second one is aimed on the methods and methodology of using experiments for the research of the human economic behavior. This part contains also the analysis of applicability of the chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Ing. David Martinčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÍVKA, Martin. Potenciál využití experimentální ekonomie pro rozvoj podnikové ekonomiky. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management