Mgr. Tereza Létalová

Bachelor's thesis

Téma smrti ve slovinské literatuře pro děti a mládež

Death themes in Slovene literature for children
Abstract:
Bakalářská práce zpracovává témata smrti v literatuře pro děti a mládež. Teoretická část stručněopisuje historii slovinské literatury pro děti a mládež a její rozvoj po druhé světové válce. Pozornost je věnována hlavně tabu tématům, především potom tématu smrti. Důraz je kladen na fakt, žeknihy s tématem smrti jsou důležité při komunikaci o smrti a při tzv. death education. Byla provedena analýza knih …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the death themes in literature for children. On the basis of scientific literature the history of Slovene literature for children and the views on the development of children’s literature after the Second World War is described. Within the youth literature, the attention is brought to the taboo themes, especially to the topic of death. The fact that books with death themes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Alenka Doležalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta