Bc. Lenka Otradovcová

Master's thesis

Izolace a charakterizace mutant polyvalentního stafylokokového bakteriofága účinných proti methicilin-rezistentním kmenům Staphylococcus aureus

Isolation and characterization of polyvalent staphylococcal bacteriophage host-range mutants active against methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Abstract:
Staphylococcus aureus je oportunní patogen, který se u části populace vyskytuje jako běžný kolonizátor nosní sliznice. Problém představuje jeho zvyšující se rezistence na používaná antibiotika, zejména meticilin. Tyto meticilin-rezistentní kmeny, jež jsou zvláště aktuálním problémem v nemocničním prostředí, mohou způsobovat až fatálně probíhající infekce. Proto je zájem o nalezení alternativního způsobu …more
Abstract:
Staphylococcus aureus is an oportunistic pathogen present in a part of the human population as a common nose mucosa colonizer. Problematic is its raising resistance to some of the antibiotics currently in use and especially methicillin. These methicillin-resistant strains are a particular problem in hospital environments where they can cause even fatal infections. Therefore there is a big interest …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2012
  • Supervisor: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta