Bc. Monika Toporcerová

Bakalářská práce

Vliv epigenetických modifikací na vazebné vlastnosti proteinů rodiny p53

Effect of epigenetic modifications on the binding properties of p53 family proteins
Abstract:
Protein family p53 is well known due to its function as a tumour suppressors. This family consists of proteins p53, p63 and p73. Their role in cell is as transcriptional factors with an impact on cellular processes like apoptosis or cell cycle. The activity of these proteins depends on binding on target DNA molecule. Epigenetic modifications can modify binding properties of transcription factors on …více
Abstract:
Proteíny rodiny p53 sú bunkové regulátory významné kvôli ich schopnosti inhibovať vznik nádorov. Do tejto rodiny patria proteíny p53, p63 a p73. Plnia úlohu transkripčných faktorov, pričom môžu ovplyvňovať pochody v bunke ako je napr. bunkový cyklus či apoptóza. Pre aktiváciu transkripcie sa tieto proteíny viažu na cieľovú DNA. Epigenetické modifikácie ovplyvňujú väzbu transkripčných faktorov na DNA …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika