Adéla Holoubková

Bakalářská práce

Kazuistika pacienta s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí

Casuistry of the Alzheimer Disease Patient in Home Environment
Anotace:
HOLOUBKOVÁ, Adéla. Kazuistika pacienta s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Ivana Jahodová, PhD., Praha. 2020. 62 s. V souvislosti s globálním stárnutím populace a tím i se zvyšujícím se počtem pacientů s demencí se předkládaná bakalářská práce zaměřuje na problematiku Alzheimerovy demence. V teoretické …více
Abstract:
HOLOUBKOVÁ, Adéla. Casuistry of the Alzheimer Disease Patient in Home Environment. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.) Supervisor: PhDr. Ivana Jahodová, PhD., Praha. 2020. 62 pages In connection with the global ageing of the population and thus the increasing number of patients with dementia, the presented bachelor thesis focuses on the issue of Alzheimer´s dementia. The theoretical part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická