Jan Skácel

Bakalářská práce

Vybrané aspekty výběru, rozvoje, stabilizace zaměstnanců v gastronomii

Selected aspects of selection, development, stabilization of employees in gastronomy
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na pracovní podmínky zaměstnanců v restauračním prostředí. V práci je popsán cyklus zaměstnance od jeho náborů až po udržení ve firmě. Jsou zde popsané nástroje, které jsou vhodné k použití u dílčích částí cyklů. Dále jsou popsány rizika, které hrozí zaměstnancům v tomto odvětví. Na základě dotazovaného šetření jsou vybrané vhodné metody k řešení dílčích problémů, které …více
Abstract:
The bachelor thesis is focuses on the working conditions of employees in a restaurant environment. The work describes the cycle of the employee from his recruitment to retention in the company. The tools described here are suitable for use in sub-parts of cycles. The risks to employees in this sector are also described. Based on the survey, suitable methods are selected to solve partial problems that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA
  • Oponent: Tomáš Saliger, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.