Hana Márová

Master's thesis

Analýza výstupů a očekávaných dopadů schválených projektů čtvrté prioritní osy Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti Operačního programu Praha pól růstu

Analysis of the Outputs and Expected Impacts of the Projects within the 4th Priority Axis Education and Employment Support of the Operational Program Prague the Growth Pole
Abstract:
Podpora zařízení a dostupnosti péče o děti do 3 let je v současné době vysoké zaměstnanosti velmi důležitá, neboť souvisí s umožněním rychlého návratu rodičů na trh práce a také pomáhá zmírnit rizika sociálního vyloučení ohrožených skupin. Na základě veřejně dostupných dat, dotazníkového šetření a řízených rozhovorů bylo zjištěno, že za podpory OP PPR bylo dosud vybudováno 7 nových zařízení péče o …more
Abstract:
Supporting existing and emerging facilities and ensuring the availability of childcare facilities for children under the age of 3 years old has become increasingly more important because of today's high employment rate, as it is linked to allowing parents to quickly return to the labour market and helps mitigate the risks of social exclusion of vulnerable groups. Based on publicly available data, questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: René Wokoun
  • Reader: Jana Kouřilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77655