Bc. Jana Bartošková

Bakalářská práce

Liberalismus a komunitarismus (srovnání dvou koncepcí současné sociální a politické filozofie)

Liberalism and communitarism (comparison of two approaches of contemporary social and political philosophy)
Anotace:
Tato práce popisuje dvě významné koncepce současné sociální a politické filozofie, liberalismus a komunitarismus. Představuje jejich východiska, hlavní zastánce a sleduje průběh soudobé diskuse mezi nimi.
Abstract:
This thesis describes two important approaches of contemporary social and political philosophy, liberalism and communitarism. It presents their resources, main protagonists and follows process of contemporary discussion between them.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia