Bc. Jakub Olašák

Diplomová práce

Kvalita pracovního života absolventů oboru Veřejná politika a lidské zdroje

The Quality of Workikg Life of Graduates of Study Program Public Policy and Human Resources
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem pracovního života absolventů oboru Veřejné politiky a lidských zdrojů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V teoretické části je nejprve rozebírán význam zaměstnání. Autor studie informuje o konceptu kvality pracovního života, který popisuje vlastnosti zaměstnání u jednotlivců. V kapitole o metodologii je definována kvalitativní strategie výzkumu …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of the working life of graduates of Public Policy and Human Resources (Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno). In the theoretical part of the thesis is discussed the importance of job for people. Author of the thesis informs about concept of quality of work life. This concept decribes the characterictics of the working life of individuals. In the methodological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií