Bc. Michaela Růženecká

Master's thesis

Individualismus: Fenomén sociální pedagogiky

Individualism: Phenomenon of social education
Anotácia:
Diplomová práce „Individualismus: Fenomén sociální pedagogiky“ pojednává o fenoménu individualismu v interpersonálním kontextu jako rozšířeném jevu v dnešní postmoderní společnosti a snaží se na tento jev nahlížet z perspektivy sociální pedagogiky. Zabývá se vymezením individualismu jako sociálního jevu, jeho historickými souvislostmi a definuje hlavní pojmy s tímto tématem související. Dále se věnuje …viac
Abstract:
The master thesis “Individualism: phenomenon of Social Education“ deals with the phenomenon of individualism in the interpersonal context as a widespread phenomenon in postmodern society and it is trying to view this phenomenon from an view of social education. The thesis deals with the definition of individualism as a social phenomenon and with its historical context and defines the main concepts …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedúci: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta