Theses 

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích – Bc. Tomáš Rokoš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Rokoš

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích

Burnout Syndrom among Helping Professions

Anotace: Cílem bakalářské práce bylo popsání a charakterizování syndromu vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích, konkrétně u pracovníků v přímé obslužné péči. V teoretické části této práce jsou s využitím odborné literatury popsány příčiny, projevy a předcházení syndromu vyhoření. V praktické části bylo odpovězeno na otázky kolik pracovníků se pří výkonu profese setkalo s pracovním stresem, jaké je mezi pracovníky povědomí o syndromu vyhoření a kolik pracovníků syndromem vyhoření trpělo. Výsledky výzkumu v praktické části potvrdily, že pracovníci se při výkonu své profese s pracovním stresem a syndromem vyhoření setkávají. Navrhovaná opatření jsou psychohygiena, pravidelné vzdělávání zaměstnanců, supervize, správná životospráva, změna zaměstnání.

Abstract: The aim of the bachelor thesis was to describe and characterize a burnout syndrome appearing in workers in helping professions, particularly in direct care workers. In the theoretical part, using specialized literature, causes, manifestations and burnout syndrome prevention were described. In the practical part it was replied to questions about the number of workers who have encountered work-related stress while performing their job, what the workers? awareness about burnout syndrome is and how many workers suffered from burnout syndrome. Results of the research in practical part confirmed that workers encounter work-related stress and the burnout syndrome while performing their job. Psycho hygienic, regular education of employees, supervision, health regimen and carrier change are the recommended measures. Key words:

Klíčová slova: Syndrom vyhoření, stres, sociální práce, pomáhající profese, pracovník v sociálních službách, přímá obslužná péče

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2013
  • Zveřejnit od: 11. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Kovařík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24771 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Rokoš, Tomáš. Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 22:52, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz