Bc. Klára Vlčková, Ph.D.

Diplomová práce

Osud a biodostupnost POPs v artificiálních a reálných půdách

Fate and bioavailability of POPs in artificial soils
Anotace:
Biodostupnost je jedním ze základních faktorů v půdní ekotoxikologii. K jejímu studiu se používá celá řada metod. Biologické metody, reprezentované například stanovováním bioakumulace v žížalách, jsou i přes svá omezení nepostradatelné, protože ony jediné nám dávají informace o biodostupnosti samotné bez nutnosti extrapolací a korelací nutných pro metody nebiologické. Vedle reálných půd se k hodnocení …více
Abstract:
Bioavailability is the key factor in soil ecotoxicology. There are many methods which are used for its assessment. Although biological methods have some limitations, they are necessary because only they provide us the information about bioavailability itself without need of extrapolations and correlations which are required by chemical methods. Bioaccumulation in earthworms is good example of the biological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta