Lenka MALÍKOVÁ

Bakalářská práce

Kompenzační pomůcka - prostředek přípravy na samostatný život jedince se získaným tělesným postižením.

Assistive device - the way of preparation for independent living referring to people with acquired disability.
Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá problematikou výběru vhodných kompenzačních pomůcek u jedinců se získaným tělesným postižením. Získaných tělesných postižení je celá řada, proto jsem se konkrétně zaměřila na jedince s poúrazovou míšní lézí. V teoretické části se věnuji vymezení pojmů získaného tělesného postižení, kompenzační pomůcky a míšní léze. Hlavním cílem výzkumu v praktické části je zjistit, jak …více
Abstract:
The main topic of the final thesis deals with issues connected with the appropriate selection of choosing correct compensative tools for those affected by an acquired corporal defect. These is a plenty of corporal defects out these, therefore I have specifically picked up those individuals affected by post-accidental spinal lesion. The main aim of the theoretical part of the thesis is to explain and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2013
Zveřejnit od: 3. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÍKOVÁ, Lenka. Kompenzační pomůcka - prostředek přípravy na samostatný život jedince se získaným tělesným postižením.. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika