Bc. Lenka ŠUPÍKOVÁ

Diplomová práce

Výchovné problémy náhradní rodinné péče

Educational problems in alternate family care
Anotace:
Diplomová práce se zabývá náhradní rodinnou péčí, především pak péčí uskutečňovanou pěstouny v náhradní rodině. Jejím cílem je zmapovat problémy při výchově dětí umístěných do pěstounské péče a porovnat je s výchovnými problémy dětí v biologických rodinách. Současně práce hodnotí klasickou pěstounskou péči a zabývá se také její novou formou, tj. pěstounskou péčí na přechodnou dobu.
Abstract:
This diploma paper deals with the alternate family care,especially with the care provided by fosterers in an alternate family. The aim of this paper is to survey the problems connected with education of children in foster care and to compare them with educational problems of children in biological families. At the same time the diploma paper evaluates the classical foster care and it also pays attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2008
Identifikátor: 1016246

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2009

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠUPÍKOVÁ, Lenka. Výchovné problémy náhradní rodinné péče. Brno, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 11. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika