Theses 

Metodické aspekty rozvoje hudebnosti v praxi pěveckého sboru Fusion – Jiří SIUDA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jiří SIUDA

Bakalářská práce

Metodické aspekty rozvoje hudebnosti v praxi pěveckého sboru Fusion

Methodological aspects of the development of musicality in the choir Fusion's practice

Anotace: Bakalářská práce se zabývá rozvojem hudebnosti mládeže sboru Fusion po stránce vokální (zpěv, hlasová samostatnost, intonace, rytmus, dikce a artikulace, práce s dechem), částečně instrumentální s akcentem na proces před výsledným produktem. V teoretické části práce je věnována pozornost historii Fusionu a dále pedagogicko-psychologickému profilu věkové skupiny 13-20 let z pohledu vývojové psychologie, hudební psychologie a pedagogiky volného času. Praktická část obsahuje dotazník, který vyplnil Fusion ve Frýdku-Místku, a jeho analýzu. Těžiště práce se věnuje rozvoji hudebnosti s akcentací třífázového rozezpívání, a je doplněná o notové ukázky a odkazy na video. Poskytuje vhled do procesů v pěveckém sboru Fusion: dva způsoby organizace hudebních workshopů a zkoušku kapely. V závěrečné kapitole je popsán rozvoj vybraných hudebních schopností v kontextu Fusionu s důrazem na intonaci, tonální a harmonické cítění.

Abstract: The Bachelor thesis deals with the development of the musicalness of the youth choir Fusion in many respects- vocal (singing, vocal independence, intonation, rhythm, diction and articulation, breathwork), partly instrumental with an emphasis on the process that precedes the final product. The theoretical part focuses on the history of Fusion and also on the pedagogic-psychological profile of the 13-20 year old age-group from the Developmental psychology, Music psychology and Leisure-time pedagogy viewpoints. The practical part contains a questionnaire, which was filled out by Fusion in Frýdek-Místek, and its analysis. The core of the thesis deals with the development of the musicalness with the emphasis on the three-phase start of the singing and is demonstrated by the music notes and video references. It provides the insight into the processes in the choir Fusion: two methods of organization in the musical workshops and the band rehearsal. In the final chapter, there is described the progress in the selected musical skills in the Fusion context with the emphasis on intonation, tonal and harmonic feelings.

Klíčová slova: Fusion, TenSing, ontogeneze hudebnosti, pedagogika volného času, rozezpívání, zpěv, hudební schopnosti, tonální cítění, rytmus, intonace, harmonické cítění

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2014
  • Zveřejnit od: 4. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. David Kozel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.7.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 7. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31403 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SIUDA, Jiří. Metodické aspekty rozvoje hudebnosti v praxi pěveckého sboru Fusion. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 00:01, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz