Theses 

Evaluation of peacebuilding projects: Case study of Bosnia and Herzegovina – Bc. Eva KOMLOSSYOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Eva KOMLOSSYOVÁ

Master's thesis

Evaluation of peacebuilding projects: Case study of Bosnia and Herzegovina

Evaluation of peacebuilding projects: Case study of Bosnia and Herzegovina

Abstract: The thesis seeks to outline the framework for evaluating peacebuilding projects. It identifies the distinguishing features of the evaluations of peacebuilding interventions and criteria used for such evaluations. The framework is then used to evaluate a peacebuilding project implemented in the post-conflict environment of Bosnia and Herzegovina by the local nongovernmental organization, Nansen Dialogue Centre Sarajevo. The purpose of the evaluation is to assess the impact of the project on the stakeholders involved in the process, and on the broader post-conflict situation in Bosnia and Herzegovina. The thesis concludes with lessons learnt, and describes the best practices that could be used in similar contexts in the future.

Abstract: Diplomová práca predstavuje model hodnotenia intervencií zameraných na budovanie mieru. Práca identifikuje charakteristické znaky evaluácií projektov zameraných na budovanie mieru a kritériá používané pri takýchto evaluáciách. Tento model je následne použitý pri hodnotení konkrétneho projektu zameraného na budovanie mieru, ktorý bol implementovaný v postkonfliktnej Bosne a Hercegovine. Realizátorom evaluovaného projektu je miestna nevládna organizácia Nansen Dialogue Centre Sarajevo. Cieľom evaluácie je zhodnotiť dopad projektu na cieľovú skupinu a na celkovú postkonfliktnú situáciu v Bosne a Hercegovine. Evaluácia na záver popisuje úspešné aspekty evaluovaného projektu, ktoré by v budúcnosti mohli byť využité pri realizácii projektov v podobných podmienkach.

Keywords: budovanie mieru, evaluácia, dialóg, medzietnická situácia, Bosna a Hercegovina, Nansen Dialogue Centre Sarajevo

Language used: English

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
  • Accessible from:: 26. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Petra Krylová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOMLOSSYOVÁ, Eva. Evaluation of peacebuilding projects: Case study of Bosnia and Herzegovina. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/2/2019 00:30, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz