Ekaterina Sikorenko

Master's thesis

Communication Strategy of a Selected Company in A-Class Event Market

Komunikační strategie vybrané společnosti na trhu událostí třídy A v Evropě
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na komunikační strategii vybrané společnosti působící na trhu s událostmi třídy A v Evropě. Práce přináší teoretickou a praktickou analýzu s doporučením, jak zlepšit a zefektivnit komunikační strategii. Na začátku textu jsou prezentovány teoretické aspekty komunikační strategie. Následující kapitoly popisují její aplikaci v praxi na zvolené společnosti. Vyhodnocují veškeré …more
Abstract:
This Master Thesis focuses on the communication strategy of a selected company that operating in A-class Event Market in Europe. The thesis brings theoretical and practical analysis and recommends the set of improvements how to make communication strategy more effective. At the beginning of the text theoretical aspects of communication strategy are presented. The following chapters describe its application …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2017
  • Supervisor: Jaroslav Halík
  • Reader: Ludmila Štěrbová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71086