Bc. Natálie PIFKOVÁ

Diplomová práce

Pohled pěstounů na jejich povinné vzdělávání

Foster parents view of their compulsory education
Anotace:
Cílem diplomové práce je zmapovat téma povinného vzdělávání pěstounů dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Teoretická část se zabývá jednotlivými formami náhradní rodinné péče, dále se podrobněji věnuje pěstounské péči včetně jejího právního vymezení. Následně se zaměřuje na zákon o sociálně-právní ochraně dětí a na jeho novelizaci. Čtvrtá kapitola je věnována sociální práci v doprovázejících …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to map the topic of compulsory education of foster parents according to the act on social-legal protection of children. The theoretical part deals with the individual forms of substitute family care, and further focuses on foster care including its legal definition. The thesis further focuses the law on social and legal protection of children and on its amendment. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Judita Kachlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIFKOVÁ, Natálie. Pohled pěstounů na jejich povinné vzdělávání. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií